Frågan är väl i vilket avseende och till vilken omfattning som människor som kallar sig för det ena eller andra, skall särbehandlas för att de själva gör det valet?

Per Frändén;

”Ja jösses, det gäller så klart att slå mynt av det man har…
Ur artikeln men med mina frågor om ”saken”, vad den nu
ska bestå av :

HL: ”I helgen meddelade judiska föreningen i Umeå att
de lägger ner verksamheten.”


-Jaha, så den välkända utsatta parten passar inte bara
på att slå mynt av att det helt enkelt saknas medlemmar,
och är alla fem och en halv judisar lika oroliga för exakt
vad och vilka?

HL:
”Att samhället inte förmår garantera säkerheten för
en liten minoritet är på många sätt ett fattigdomsbevis. Polisanmälningar läggs ner och stödet från kommunen
synes lysa med sin frånvaro.”
-Exakt hur många människor som kallar sig anti-goyim
bor i Umeå överhuvudtaget och hur många vore en
önskvärd minoritet – är det det exakta antalet ”ett gäng”
”flera” eller vad menas?
Insinuerar Lööw att polisanmälningar läggs ner för att
individer som anmält misshandel bortprioriteras i Umeå
på andra grunder än de gamla vanliga: avsaknaden av
bevis, svårigheten att skaffa fram bevis för fällande dom
i förhållande till resurserna?
Jag måste fråga då det tydligen skall vara ett
stärkande argument detta med att någon anser sig själv
kunna, eller blivit utpekad av någon annan med
behörigheten att kategorisera och indela människor i
grupper.

HL: ”Nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen,
NMR, driver sedan länge verksamhet i Umeå – flygbladskampanjer, och klistermärkeskampanjer bland
annat riktade mot judiska föreningen.
De har nyligen dragit igång en landsomfattande
antisemitisk kampanj.”
– Ja men eller hur, man kan säga både det ena och andra
om NMR men att de skulle lägga särskilt med energi på
judisar i Umeå förefaller osannolikt- kom igen nu, som
sagts, är det fler än tjugo eller, inklusive dig själv då?

HL: ”Med sin blotta närvaro i gatubilden framkallar NMR
säkert både oro och rädsla. Exakt vilka det är som ligger
bakom alla hot och trakasserier går inte att säga – det
finns inga misstänka och när det gäller antisemitism
brukar det vara en blandad kompott. ”
– Verkligen varför säger du det som inte går att säga,
det är NMR men egentligen allihopa i hela Sverige, men
ändå NMR, du hävdar nästan att hela Svenska folket är
anslutna till NMR – den var ny….

HL: ” Antisemitismen skär genom ideologier och religioner
– den existerar som ett bakgrundsbrus som är mycket
enkelt att aktivera. ”
– Exakt vilka historier har du läst och på vilka grunder
har du blivit docent, även ett otränat öga kan ju börja
misstänka att det är självaste Thoran?
Detta ”brus” som är lättaktiverat, vad menar du att detta
består av lite mera exakt,för det är väl inte känslomässig
hat-tinnitus som andra kan identifiera som du vill göra
gällande som förklaring va?
Du skriver men vad är det du uttrycker egentligen?

HL: ”Sanningen är, att när det gäller judarna så är det
ofta precis tvärtom – tystnaden lägrar sig och
ursäktandet, bortförklaringarna och förringandet tar vid.”
– Ja, ungefär som den här smörjan till patetiskt försök till förklaring, faktum är att av alla kategorier som människor
har låtit sig indelas i så är detta givetvis den kategori som
fått minst uppmärksamhet. Den grupp som fått minst uppmärksamhet om gruppen själv får säga det.
Här gäller inte less is more, här gäller för mycket är aldrig nog.”//P.F.

Det är hög tid att polis och andra myndigheter börjar se de många små hoten och trakasserierna mot judar som ett mönster istället för som enstaka händelser, och agera utifrån det.
dagenssamhalle.se
Annonser