Lite kort och enkelt om Jemenkonflikten och den Anglozionistkonrollerade Sunnisekterismens göranden och låtanden i saken – inte minst med avseende på den Djupa Statens inblandning för att etablera polarisering och konflikter.

Ja naturligtvis, som alltid gäller i grunden att det är kontroll över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel som är den ledande anledningen och Jemen är mycket fattigt men precis som alltid i kolonialistsammanhang – mycket rikt på naturresurser.

youtube.com
Annonser