Nu måste alltså de Anglozionistkontrollerade ”terroristerna” skapa kaos och destabilisering så mycket de kan gällande Ryska intressen, tiden är knapp, mycket knapp när det nu kommer i ljuset av verkligheten hur tingens ordning har varit beskaffad.

Nu gäller inte längre skademinimering för Anglozionisthegemonins vidkommande utan nu kommer istället direkt skademaximering för motparter att företas.

April 3rd, 2017 – Fort Russ News – – Agencies – – by Samer Hussein – …
fort-russ.com
Annonser