En del rätt viktiga betingelser för att förstår grunderna till varför vi är där vi är.

Som en av förlorarna av första världskriget tvingades osmanerna att år 1920 underteckna freden i Sèvres i Frankrike. Fördraget innebar bland annat att kustområden kring Smyrna (nuvarande Izmir) sam…
carlnorberg.wordpress.com
Annonser