Aftonbladet och CCN går upp i en alltmer panikartad ledning 😀

Vi tackar varmt för detta, eftersom när fallet kommer så har de själva gjort det högre och mer smärtsamt, vilket eliminerar all möjlig vidare trovärdighet.

‘We will not aid and abet the people trying to misinform you’
news.grabien.com
Annonser