Tjaaee, eftersom den Djupa Staten till övervägande delar kontrollerar bankhegemonin, så blir det hela lite av ett tragikomiskt teaterspel i ljuset av att det nu är uppenbart vilka intressen det är och alltid har varit, som regisserar OCH via ombud finansierar den terrorism som skall verka för destabilisering och polarisering.

Den Anglozionistiska bankhegemonin är vad den är och det har den alltid varit med sina imperialistiska exploateringssyften.

The Supreme Court has agreed to decide whether the Arab Bank may be financially liable for claims that it served as the “paymaster” of terror attacks in Israel, the West…
rt.com