Detta bra att sprida som upplysning till ledning för vidare upplysning och ledning.
Klippen plus artiklar i saken finns på bloggen Palanthir och på Youtubekanalen Palanthir.

Nu måste alltså de Anglozionistkontrollerade ”terroristerna” skapa kaos och destabilisering så mycket de kan gällande Ryska intressen, tiden är knapp, mycket knapp när det nu kommer i ljuset av verkligheten hur tingens ordning har varit beskaffad.

Nu gäller inte längre skademinimering för Anglozionisthegemonins vidkommande utan nu kommer istället direkt skademaximering för motparter att företas.

Det fiffiga med filosofiskt materialistiskt orienterade människor i ett samhälle, det är dock att man alltid kan säga hur det kommer att sluta i ljuset av verkligheten, om dessa bara ges chansen till att maximera sin egen nytta tillräckligt mycket.

Tänk vilka fantastiska saker som kan hända när stora delar av statsförvaltning lider av samma moraliska briljans till en given utvecklingsriktning för helheten

Vi kommer allt närmare den punkt då vi som individer måste göra ett val mellan att stå upp på allvar för det större goda – vår mänsklighet – tillsammans, eller gå under i vår egen girighet grundad på filosofisk materialism.

Visserligen gäller i detta precis Som Hjalmar Söderberg skrev 1905 i Doktor Glas, att; ”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst,” så envar borde kunna klara av att förstå vilken riktning som måste vara den mänskligt eftersträvansvärda, för att utveckla sig själv som människa och individ – vilket är en förutsättning för helhetens utveckling.

Vidare torde också därför alla utan större ansträngning kunna inse att det krävs andra människor för att mänskligheten skall kunna utvecklas över tid. Söker vi yttre bekräftelse genom materialism eller för att skapa avund, så kommer vi bara alltmer i kontakt med vårt eget växande tomrum inom oss själva,som vi ryser så inför och kraven utåt växer längs hela den resan, så vägen är alltid vår egen att välja och livet är nu precis som upplevelsen av våra känslor – i verkligheten.

Annonser