En bedjan om stilla nåd skulle den avvikande detaljen väl närmast kunna beskrivas som, men förlåtelse kan ju bara ges till den som uppriktigt själv söker den så det kan ju bli lite svårt ur det perspektivet.

Russia is not alone in being left out from the commemorations.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser