Med avseende på de tramsiga idéerna till opinionsbildningsförsök som trollen försökte med häromdagen, alla vidare defaitistinsatser och så sist men inte minst naturligtvis de presstituerade med sitt spin om att Kreml själva ligger bakom attacken i St Petersburg, så vill vi bara uttrycka vårt beklagande av den Ryska sorgen, men även vårt beklagande för det svenska folkets förlorade moraliska bildning och vi hoppas på snar bättring i båda delarna.

Att den Anglozionistiska västvärlden skulle göra opinionsbildningsskapande attentat mot den egna befolkningen är alltså av naturen helt uteslutet, eftersom systemet som sådant inte bygger på att gynna enskilda nyttointressen!

PS. Man handskas förresten inte med misstänkt sarinkontaminerade lik utan skyddsutrustning, det borde till och med en svensk kunna begripa. DS

17798897_10210772429321647_4541983983583805453_n
Annonser