Moaaahahahahaa

Mike Conaway, biträdd av republikanerna. Trey Gowdy och Tom Rooney, tar tillfälligt över panelens utredning av Ryssland inblandning i 2016 års val.

Trots grundlösheten i uppgifterna, tror jag att det är av största intresse för representanthusets underrättelsetjänstkommitté och kongressen och för mig att ha representant Mike Conaway, med hjälp av representanter Trey Gowdy och Tom Rooney att tillfälligt ta hand om kommitténs Rysslandsutredning medan representanthusets etikkommitté ser över denna fråga.

Jag kommer att fortsätta att uppfylla alla mina andra uppgifter som ordförande, och jag kommer att begära att få tala med den etiska kommittén vid tidigast möjliga tillfälle för att påskynda genomlysningen av dessa falska påståenden.”

Another day, another dramatic turn in the ongoing Russia-hacking story, when moments ago the Chair…
zerohedge.com
Annonser