Så med det slutligt helt havererade opinionsbildningsförsöket från den Djupa Statens underrättelsetjänstkollektiv – gällande ”gasattacker” i Syrien, så försvär sig alltså Donald Trump öppet, vitt och brett till att tro på underrättelsetjänstkollektivets utsaga. Detta till råga på allt elände samtidigt som han har lyft in en av de värsta Anglozionistentusiasterna, McMasters, i det nationella Säkerhetsrådet (NSC) OCH han har dessutom flyttat ut sin egen chefsstrateg Steve Bannon ur rådet! Vojne vojne!

Att alltså inte detta kommer att utmynna i en anklagelse mot underrättelsetjänstkollektivet och de ägardirektivstyrda medierna om att ha vilselett USA:s president, kan därmed betraktas som helt osannolikt. Han har liksom inte glömt bort vad som utgör det största hotet mot honom själv och skulle han ha gjort det så är han ju ändå kokt ur det utrikespolitiska perspektivet, i alla fall, så det saknar helt och fullt all betydelse. Men så dum är han sannolikt inte.

En av Vita husets tjänstemän säger nu därför att Bannon placerades i kommittén delvis för att övervaka Trumps första nationella säkerhetsrådgivare, Michael Flynn, och han deltog bara i ett möte. Han behövs inte längre när McMaster ansvarar för rådet, sade tjänstemannen. Flynn visste ju alltså om att han avlyssnades och han skapade därmed själva anslaget till spelet med uppsåt och därför vill han vittna mot åtalseftergift eftersom han i så fall kommer att sälja ut underrättelsetjänstkollektivet, något som oavsett vilket kommer att fälla minst Susan Rice, men även sannolikt den förre presidenten Barack Obama.

”Steve lades dit som en kontroll på [Mike] Flynn”, berättade en andra officiell tjänsteman för WSJ, med hänvisning till att den tidigare nationella säkerhetsrådgivare tvingades avgå i februari beroende på ”hemliga kontakter” med Ryssland. Med McMaster nu i position, ”fanns inte längre något behov [av Bannon] eftersom de delar samma åsikter”, alltså enligt den officiella versionen utåt. ”Tanken från början var att se till att Flynn genomförde den vision de hade talat om”, är det alltså officiellt nu sagt.

Att de skulle diskutera utrensningen av underrättelsetjänstkollektivet öppet överhuvudtaget är givetvis uteslutet och att de skulle diskutera den frågan inom ramen för den Djupa Statens hörhåll, det är bara så dumt att det ligger bortom löjligt.

Så kommer då därför också den givna nödvändiga garderingen från tjänstemännen i Vita Huset – ”annars kanske Bannon – och Trump – helt enkelt inte såg något behov av honom i utskottet längre när Flynn var borta; alternativt kan ju allt detta bara vara spinn.”

I promemorian från Vita huset görs också chefen för CIA till en permanent medlem av kommittén och ordförande i amerikanska militärens Joint Chiefs of Staff och chefen för National Intelligence görs till permanenta medlemmar efter att de ursprungligen nedgraderas från denna status. Man kan säga att manégen nu är väl krattad för det ena eller andra ändamålet i saken och i ljuset av den möjliga utrikespolitiska utvecklingsriktningen, så lämnas inte så många möjligheter till tolkningar.

Som en påminnelse för de likafullt tveksamma, i januari, i den första av många oväntade omvälvningar, Bannon upphöjdes till en position som en av NSC:s huvudmän i kommittén. Detta tilldrog sig kritik från vissa mer Anglozionistiskt sinnade medlemmar av kongressen och Washingtons utrikespolitiska etablissemang. Republikaner och demokrater ifrågasatte om Mr. Bannon dessutom skulle politisera Vita Husets beslut om nationell säkerhet!

Detta skall alltså då försöka att ge sken av att så inte tidigare hade varit fallet, att Hillary Clinton med E -mailgate och Benghazigate och så vidare, med andra ord är en hederlig människa som inte alls är filosofiskt materialistiskt orienterad och som har politiserat Vita Husets beslut om nationell säkerhet….

WSJ tillägger att Vita husets tjänstemän har sagt att om Mr. McMaster vill ändra Mr Bannon status, så har han rätt att göra det. Den ledande tjänstemannen i administrationen säger att Mr. Bannon har arbetat med Mr. McMaster för att genomföra förändringar i NSC, och nu när de var på så god väg, kunde han kliva åt sidan.

Nu står det omvälvningar för dörren, så mycket är helt säkert och vi kan inte helt släppa idén om att det kommer att börja med grunden till kriget mot terrorismen.

17523415_10210785285683048_8007505649615240213_n.jpg

Annonser