Donald Trump gick till val på bland annat att rensa den Djupa Staten, minska den militära närvaron i Mellanöstern och bekämpa terrorismen. I och med nattens attack som skedde på inrådan av det underrättelsetjänstkollektiv vars ledning NSC, nu besitts av kanske den värsta Anglozionistiska ligan någonsin, alltså gav presidenten tre olika handlingsalternativ som hämnd för vad som hävdas vara att Bashar al Assads regering i Damaskus har använt C – stridsmedel mot den egna befolkningen. Det val som Donald Trump gjorde vara att avfyra urmodiga Tomahwkmissiler mot en militäranläggning i Homs.

Den militära strategiska effekten av detta är försumbar och någon bekämpning av angreppet saknas det uppgifter om, trots närvaro av vapensystem som hade kunnat minska om inte helt undanröja skadeverkningarna.

Ryssland hävdar att detta kan utgöra ett brott mot internationell rätt och fördömer åtgärden.

Samtidigt som detta sker så sitter Donald Trump i möte med Xi – Kina – som är en strategisk samarbetspartner till både Ryssland och Iran.

Som effekt av denna åtgärd så skickar alltså både Al Quaida och ISIS telegram om sina varma sympatier för åtgärden. Kan det verkligen ligga i linje med vad Donald Trump vill?

Med andra ord, risk för ökad amerikansk militär närvaro i Mellanöstern, ökad risk för eskalerade konflikter med Kina, Ryssland och Iran samt gladare terrorister! Allt på inrådan av den Djupa Statens underrättelsetjänstkollektiv!

Så vad händer då nu om det skulle visa sig på tekniska grunder att den initierande händelsen med den påstådda incidenten med att Damaskus har använt C – stridsmedel, helt saknar bäring på verkligheten?

Donald Trump är ju trots allt den som mest ivrigt har anfäktat behovet av att kunna lita på underrättelsetjänsterna?

Donald Trump har alltså gjort vad som måste göras enligt NSC och nu får vi se vilka konsekvenser som detta kommer att föra med sig – för vem.

17796684_10210799956329805_3071122689768688666_n.jpg

Annonser