Frågan är, kommer Donald Trump på inrådan av Nationella Säkerhetsrådet nu att skicka 60 Tomahawk missiler på den amerikanska flygbasen i Kobane? Tänk på barnen.

BEIRUT, LEBANON (3:00 P.M.) – A US airstrike in Raqqa countryside has killed a plethora of civilians and injured dozens more. The airstrike devastated an i
almasdarnews.com
Annonser