Som sagt så är den kommande veckan någonting som kommer att förändra bilden av verkligheten för många.

Många har fortfarande svårt att se hur tingens ordning är sammansatt i ljuset av verkligheten och varför utvecklingen ser ut som den gör.

Kort sagt så är Donald Trump antingen årtusendets idiot, eller så är han mycket strategiskt spelskicklig, det är inte svårare än så.

”TheShadowBrokers wishes we could be doing more, but revolutions/civil wars taking money, time, and people. Be considering this our form of protest. The…
zerohedge.com
Annonser