Så rullar det då vidare åt det håll som det lutar, när Xi och Donald Trump blir mer öppet överens om att den Djupa Statens förehavanden med konfliktskapande inte för utvecklingen till någonting av godo för någon befolkning. Kina kommer alltså att hantera Nordkorea i en större utsträckning.

” Vi är hoppfulla att Kina kommer att hitta sätt att utöva inflytande över Nordkoreas åtgärder för att avveckla sina kärnvapen och deras missilteknologiprogram, ” Secretary of State Rex Tillerson igår och vidare . ” Oavsett om det är med hjälp av sin auktoritet på FN: s säkerhetsråd eller genom att utnyttja nya spakar av makt, kan Kina vara en del av en ny strategi för att avsluta Nordkoreas vårdslösa beteende och garantera säkerhet, stabilitet och ekonomiskt välstånd i nordöstra Asien .”

Vad NSC tycker om det? Njaaaeeee…

Det amerikanska utrikesdepartementet under Rex Tillerson hade som förväntat ägnat sig åt reflexiv kontroll gentemot Anglozionisthegemonin och situationen i Sydkinesiska sjön förefaller inte längre vara en fråga. Vi kan konstatera att som vi beskrev detta i Juli förra året, helt enkelt blev som vi uttryckte det – även om det för all del återstår en del sprattlande dödsryckningar under den slutliga kollapsen av hegemonien längs Pivotarean

DÅ i alla fall, under Barack Obama:

”Samtidigt, så kommer då alltså skiljedomen från Haag om Sydkinesiska sjön, vilken av Kina med viss gällande naturlighet betraktas som en fars som har konspirerats ihop av det amerikanska utrikesdepartementet.

USA varit fiffiga med att beräkna tidpunkten och utvecklingen av skiljeförfarandet. Initialt hade USA pressen på läcka meddelandet att skiljedomsresultatet skulle meddelas den 7 juli, för att göra alla berörda parter spända. Senare den 29 juni, sade sekretariat för skiljedomstolen att 12 juli skulle vara den dag då domen om konkreta frågor av den filippinska-ledda skiljedomstolen på Sydkinesiska havet skulle offentliggöras.

Tidpunkten för tillkännagivandet återspeglade helt de amerikanska beräkningar om 30 juni som det datum då den nya Filippinernas presidenten Rodrigo Duterte skulle sväras in. Att då plocka detta datum för att tillkännage domen utgör inte annat än ett underlag skrivet i sten för den nya filippinska regeringen, ett drag som i de amerikanska förhoppningarna kommer att minimera all möjlig förbättring inom Kina-Filippinska relationer.

De amerikanska åtgärderna i närheten av Kina, särskilt de gällande Sydkinesiska sjöns frågor, är en del av dess Asien-Stillahavsområdets balansstrategier. Dess avsikter är inte andra än att isolera Kina för att bevara sina egna intressen i Asien-Stillahavsområdet och dess globala Anglozionisthegemoni .

De amerikanska – Anglozionistiska – motiven är uppenbara för världen, särskilt för det kinesiska folket. Det nuvarande Kina är ingenting som det land det var för hundra år sedan. Varje åtgärd som försöker bryta Kinas territoriella suveränitet kommer att misslyckas.”

Och så blev det.

During their two-day summit, President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping arrived at new agreements on North Korea, according to US Secretary of…
rt.com