2012 04 09

Det är inget själsligt styrketecken med dominansvilja, det är frånvaron av dominansvilja som gör människan till den dominerande arten på planeten. Ismer och religioner är egentligen bara banala metoder för att skapa dominans, alltså att utöva makt. Att människor är olika mycket förledda i dessa tankemässiga träskmarker grundar sig på att det finns människor som förstår sig på denna typ av tankar, men som inte sällan anser att folk inte är kapabla att klara sig själva i tanken eller finner tanken på makt tilltalande, vilket alltså är en själslig svaghet.

Annonser