Rätt i sida men fel i kommun är ju ett gammalt skämtsamt sätt att beskriva verkan av indirekt eld – i artillerisammanhang alltså – men vi kan ju konstatera att även om slutsatsen i detta har bäring på verkligheten, alltså att det är den Djupa Staten som utgör det alltigenom bärande problemet för Trumpadministrationen, så är grunderna för analysen inte mindre än till tårögdhet bristande i sin adekvans.

Exclusive: After launching a missile strike on Syria, President Trump is basking in praise from his former critics – neocons, Democrats and mainstream media – who want to lure him into more Mideast wars, reports Daniel Lazare. By Daniel Lazare…
consortiumnews.com
Annonser