Och igen då, om Donald Trump är medveten om att motståndet utgörs av den Djupa Staten, som inte kan acceptera valresultatet – någon måste ju trots allt vara missnöjd med avseende på den alltmer uppenbara splittringen av det politiska etablissemanget och det fallande förtroendet hos allmänheten – och Ron Pauls antagna problemformulering stämmer, så undrar ju vän av ordning hur det ens är möjligt att dra andra slutsatser än att Donald Trump använder reflexiv kontroll som strategi för att spela de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna till att nu i princip öppet belysa den Djupa Statens förekomst och syften?

Den enda rimliga möjligheten är i så fall att Donald Trump och hans förvaltning är i princip närmast imbecilla!

Annonser