Alltså, eftersom detta krig till 80 % gäller opinionsbildning genom information så är detta bara början på en eskalering.

The story says that Russia and Iran threatened to attack the US if a ‘red line’ was…
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser