Varje stormakt syftar med sina opinionsbildningssignaler, på både internationell publik och den inhemska publiken. Snarare än att vara ett pokerspel, signalerar detta mer av 3-D schack, med tre skivor dimensioner i spel hela tiden: klientstater och allierade; potentiella motståndare, och den inhemska publiken.

Kina, Ryssland och USA signalerar alla till dessa tre olika målgrupper samtidigt med varje uttalande och varje handling.

Vi måste vara noga med att inte misstolka att en signal i första hand bara är avsedd för opinionsbildningen hos en inhemsk publik, som mer än en symbolisk handling. I princip samtliga analytiker som ser kryssningsmissilattacken som ett ”bevis” på att träsket har dränkt Trump, eller USA har för avsikt att trappa upp sitt engagemang i Syrien, tittar på bara en dimension – eller så har de missförstått spelet helt och sitter helt fastlimmade med det tomt stirrande nyllet i en riggad PR-slideshow.

En framgångsrik signal uppträder på flera nivåer med flera olika syften av reflexiv kontroll, detta är att utnyttja effekten till en låg kostnad. Ingen stormakt har råd att endast använda brutal militär kinetisk kraft för att upprätthålla sitt inflytande. Signaler kan alltså riktas mot flera olika målgrupper samtidigt, och försöker man att minska detta noga koreograferade drama till bara en scen och en publik riskerar man ovillkorligen att missförstå signalen helt.

Hela kryssningsmissildramat pekar på möjligheten att Anglozionistiska Neocons spelas med reflexiv kontroll, genom olika dimensioner, för att utnyttja effekten till en låg kostnad.

The Kremlin has confirmed that the document does not speak for Russia and that…
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser