Med den Anglozionistiska Djupa Statens opinionsbildingsinsatser i full flykt så gäller det alltså att inte tillåta något andrum som återskapar handlingsfrihet till problemformuleringen.

Actions of the US in Syria demonstrate a “complete unwillingness” to cooperate and take into account “interests and concerns” of the other actors in the region,…
rt.com
Annonser