Så kom det då, det som vi har sagt hela tiden har varit det fullt medvetna syftet bakom det reflexiva kontrollspelet och det som alla andra har sagt inte alls är trovärdigt. Detta har med andra ord varit i säck innan det kom i påse och det strategiska spelet har förts genom reflexiv kontroll från alla inblandade parter mot den Anglozionistiska Djupa Staten!

Antingen så uttrycker sig Vladimir Putin som han gör eller så gör han det inte och vad någon sedan anser eller inte anser är av klart underordnad betydelse.

Därför kommer naturligtvis alla som har kritiserat vad som vi har postulerat att bara ödmjukt vara tysta och lyssna eftersom hela grunderna till deras analys måste ha varit fotat på vanföreställningar?

Expo läger snällt ner sin verksamhet eftersom resten av de inblandades liv inte räcker till för alla ursäkter som måste presteras i ljuset av verkligheten och den egna nyvunna medvetna medvetenheten.

Rysslands president Putin påpekar alltså att missilinsatsen mot Syrien var avsedd att lösa politiska problem inom USA och mellan Donald Trump och USA: s allierade – problemet med den Djupa Staten. Han säger att Ryssland är berett att låta denna process spelas ut i hopp om bättre relationer framöver.

Russian President Putin hints missile strike was intended to resolve political…
theduran.com|Av Alexander Mercouris
Annonser