Ja den Anglozionistiska imperialismen vars slutfas började 1916 med Sykes Picot – går också i graven i Syrien. Men det kommer inte att bli enbart på det sätt som beskrivs i artikeln.

För antingen är det på det viset att Donald Trump har glömt allt vad han har sagt och vilka grunder han hade för att en gång uttrycka sig som han gjorde, eller så är det på något annat sätt, det är inte svårare än så med avseende på att han tidigare har uttryckt sig om att den Djupa Staten – The Swamp – är det främsta problemet för USA.

Att han med grund i detta skulle ”Do the Swampthing” istället för att på det mest effektivt möjliga sättet försöka att mjuklanda USA och göra sig av med dessa Imperialiststrukturer, förefaller helt enkelt inte sannolikt. Men kriget inåt i förvaltningarna kan inte speglas rakt utåt med den inhemska opinionsbildningen intakt med avseende på Imperiets mediala dominans, den inhemska opinionens förskjutning måste därför ske gradvis och under reflexivt kontrollerade former där förtroendet för olika betingelser stegvis förändras i en önskad riktning för att inte skapa möjlighet för kontraåtgärder.

”Make America Great Again” The United States, despite electing Donald Trump, a man who formerly said that ”We should stay the hell out of Syria”, that the
almasdarnews.com