När detta kan ledas i bevis på tekniska grunder – vilket naturligtvis redan nu är klart eftersom man redovisar uppgifterna – så kommer ingenting att bli bättre för underrättelsetjänstkollektivet inom den Djupa Staten.

Donald Trump lär som bekant inte vara omedveten om var han har sina fiender och vilken ekonomisk situation som USA befinner sig i. Så antingen blir han ett offer för de omständigheter han inte klarar av att hantera, eller så är den Djupa Statens tid nu utmätt som underliggande strukturell funktion.

Det utrikespolitiska momentum som krävs för att föra den amerikanska utrikespolitiken som verkställande arm för den Djupa Statens vidkommande intressen, försvinner nu med en allt snabbare hastighet.

Annonser