När detta med användningen av C – stridsmedel i Syrien kan ledas i bevis på tekniska grunder – vilket naturligtvis redan nu är klart eftersom man redovisar uppgifterna – så kommer ingenting att bli bättre för underrättelsetjänstkollektivet inom den Djupa Staten.

Donald Trump lär som bekant inte vara omedveten om var han har sina fiender och vilken ekonomisk situation som USA befinner sig i. Så antingen blir han ett offer för de omständigheter han inte klarar av att hantera, eller så är den Djupa Statens tid nu utmätt som underliggande strukturell funktion.

Det utrikespolitiska momentum som krävs för att föra den amerikanska utrikespolitiken som verkställande arm för den Djupa Statens vidkommande intressen, försvinner nu med en allt snabbare hastighet.

Människan och samhället måste nu ta ett stort steg i sin egen intellektuellt emotionella kognitiva utveckling om inte den psykosociala ofärden skall leda till ett humanitärt mörker av religiösa proportioner. Människans sociala design av samhället grundad på filosofisk materialism, möter inte alls kraven från det naturliga biologiskt betingade beteendet och vår potential. Naturen har ovillkorligen ett av tiden skapat perspektiv för utveckling som inte är möjligt att överblicka till fullo för den enskilda människan – den verklighet som utgör allt vårt nu, men som vi som individer likaväl alltid måste försöka nå överblick över, att utveckla sig själv som människa genom att förstå sig själva och de egna känslogrundande värderingarna bättre.

Annonser