Och ja, i ljuset av vad som nu kommer att verka – att utgöra verkligheten, så kommer naturligtvis väldigt mycket att förändras och grunden för ”kriget mot terrorismen” kommer att bli någonting helt annat.

För Svenskt vidkommande genom vår blygt sagt grava delaktighet i allt detta är det svårt att spekulera i vad som egentligen kommer att kunna finnas kvar av samhällsstrukturen och rättsapparaten?

Det går inte att lura alla för alltid och när enskild nyttomaximering verkar ledande så hamnar tingens ordning med tiden i ljuset av verkligheten och då spricker det.

Two Saudi banks, along with businesses related to the family of Osama bin Laden face more than $4 billion in lawsuits over the September 11, 2001 terror attacks.…
rt.com
Annonser