Vi framhåller violblygt att vi påtalat att det måste komma och att det utrikespolitiska momentum (den inrikespolitiska motiveringen i USA) är rätt kraftigt sönderfallande och att ansvaret kommer att falla på underrättelsetjänstkollektivet inom den Djupa Statens, vidare att detta naturligtvis har varit i säck innan det kom i påse.

”Den tillade att insatsen var ”begärd av samverkande krafter” som identifierade målplatsen som ”en position för ISIS – krigare.”

”Målplatsen var faktiskt en position för de syriska demokratiska enheternas soldaters position” lades det till.”

Vi noterar även att begreppet ”demokratisk” nu används i samband med regeringen i Damaskus…

 17903438_10210866148464567_5675004642011084011_n
Annonser