Ja, det är ju på det ena eller andra viset så är det ju, men detta är nog på gränsen till vad som kan spelas upp utan att det lönar sig mer med klartext i stället för så uppenbart dålig teater.

I ljuset av den vidare geopolitiska utvecklingen och den globala ekonomiska situationen, blir nog inte alla länders politiska adel lika lyckliga över denna demoleringsbuskis för den politiska trovärdigheten, fast ännu mindre lyckliga är nog det amerikanska NSC….

Annonser