Bra Niklas

”Sverige är med i Natos propagandaorgan Stratcom.

Hur långt tycker du det är det ok att gå för att göra oss positiva till krigen för att expandera Petrodollarn och IMF betalningsinfrastruktur?

1) Inte ok att manipulera oss alls.
2) Falska nyheter i media är ok.
3) Arrangerade terrorattentat med skådesspelare är ok..
4) Arrangerarade terrorattentat med riktiga dödsoffer är ok.”//N.C.

Annonser