Redan då ja..

201104 13

”Libyen satsar uppenbarligen på Guiness Rekordbok, eftersom detta är första gången i världshistorien som en revolutionär grupp har skapat en centralbank medan den fortfarande är mitt i striderna den inrotade politiska makten? Detta beskriver bortom alla tvivel hur utomordentligt kraftfulla centralbankerna måste vara i vår tid…”

Annonser