Tänka sig, åtgärden kommer att minska förtroendet för det rådande systemet vars inneboende mekaniska funktion är vad den är, det förefaller ju nästan i så fall vara en eftersökt effekt om man vill förändra systemet…

Att då kritisera detta genom att säga att det motverkar transparens i detta system, är lika enfaldigt dumt som att gnöla över att bankerna bestämmer allt och blir allt rikare med tiden, när ränta är en funktion av tid som verkar till bankernas förmån i och med den inneboende funktionen och naturen av dagens betalningsmedel samt bankernas kontroll över betalningsinfrastruktur och kontosystem!

Systemet är fullkomligt odemokratiskt och genomkorrumperat i förhållande till vad människor i allmänhet uppfattar!

President Donald Trump’s administration announced they will no longer disclose records pertaining to who visits the White House, a decision that watchdog groups…
rt.com
Annonser