Det kan ju vara bra så här på påsken när vapenskramlet dånar och alla vill påvisa hur starka ickenukleära bomber som de förfogar över…., att vidga sina vyer mellan varven och uppenbarligen finns det då olika perspektiv som man kan se på Nordkorea ur. Perspektiv som inte vanligtvis – alls – redovisas i våra traditionella opinionsbildande ägardirektivstyrda medier, av en eller annan anledning.

Photographer Aram Pan witnessed bustling markets, men and women enjoying themselves at a Western looking water park and miles and miles of crops ready for harvest, shattering all of his illusions about what a holiday to the communist…
dailymail.co.uk
Annonser