Gäller mer tydligt idag!

2012 04 18

Flinar åt att styrräntan heter styrränta!

All den stund som en enda individ släpper en enda sakfråga till förmån för partibildningar och kompromisser, så blir givetvis politiken också polityr och per definition korrumperad. Så om målsättningen är någonting som helst annat än sakfrågorna, så kan vi lika gärna lägga ner och bespara oss besväret eftersom detta likafullt i så fall sker i dumhet. Precis som min käre Frasse uttrycker så finns det bara sak och inte sak och i detta bara rätt eller fel.

Ismer, finanser och religioner är fördunklande och skrymtande för att människor inte klart skall se tingens ordning, de är verktyg för att utöva makt över människor.

Annonser