Lite fundamenta pedagogiskt uttryckt!

”Idag är det ju särdeles mycket lögn och vilseledande svammel i luften så jag försöker balansera detta något med lite fakta:

Y = den aggregerade efterfrågan = BNP = C + I + G + Ex-Im, och det allmänna betalningsmedlet består alltjämt av de av privatägda bankerna påhittade skulderna som de därtill kopplat en utanpåliggande per automatik över tid växande räntekostnad till…

Apropå den påstått låga statsskulden så är det i själva verket Statsskuldskvoten som avses, alltså statsskulden som andel av BNP, och BNP har man som bekant blåst upp en hel del med hjälp av så kallad ökad offentlig konsumtion (skuldsättning)…

Och betalningsmedlet blir som sagt till > 98 % till genom skuldsättning till de privatägda bankerna som hitter på dessa i stunden ur tomma luften, och Zverige har den privata skuldsättningen accelererat senaste decennierna och vi har nu planetens högst privatskuldsatta befolkning, varför nu också statsskuldsättningen också tagit fart på sistone för att öka på den offentliga skuldsättningen med förhoppningen(?) att de importerade migranterna skall bli systemets nya skuldslavar inom kort, ja så att privatskuldsättningen fortsatt kan accelerera som sig bör inom nuvarande finansiella diktatur a.k.a. parasitsystem…”//T.S.

#OmDuFortfarandeInteFörstårÄrDuNogTrotsAlltEnSättpotatis
#FattaVadSköntAllaPartierÄrBaraFejkOchViKanNuBörjaSamarbetaMedVarandra🙂
#Folkresningen #Penningreform #DeFria