Så på tal om det finansiellt monetärt mekaniskt betingade tillväxtbehovet.

Den politiska ekonomen Benjamin Friedman – en i och för sig rätt värdelös ledartyp – upplysare, men i alla fall så var han inte alltid totalt ute och cyklade – en gång jämförde han nämligen det moderna västerländska samhället med en stabil cykel vars hjul hålls rullande av den ekonomiska tillväxten.

Skulle det framåtdrivande i rörelsen, sakta in eller upphöra, så kommer de stötte pelare som definierar vårt samhälle – demokrati (som egentligen inte alls är någon demokrati utan som är en växande finansiell diktatur) individens frihet, social tolerans och mer – skulle börja erodera bort. Vår värld skulle bli en allt mer otrevlig plats i förhållande till våra förväntningar och vad vi är vana vid, en definition av en kamp över alltmer begränsade resurser och ett växande förkastande av alla utanför vår omedelbara grupp. Kan vi inte hitta något sätt att få hjulen tillbaka i en allt snabbare rörelse, skulle vi så småningom stå inför total samhällskollaps.

Kanske inte världen mest briljanta liknelse, men den duger i alla fall till nödupplysning, även om många inser att mängden möjliga oändligt snabba cyklar kan vara lite begränsat, men men…

Sådana kollapser av paradigm har alltså inträffat många gånger i mänsklighetens historia, och ingen civilisation, oavsett hur till synes stor, är immun mot de sårbarheter som kan leda ett samhälle till dess slut.

Resten av länken är ju visserligen vad den är, men håller man i minnet att de grundläggande parametrarna för ekonomisk makt är kontrollen över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel, så kan man se att de utvecklingsförlopp som beskrivs i länken inte helt saknar relevans och att det därför kan vara värt läsa, även om den fundamentala utgångspunkten för tanken i artikeln är att det i verkligheten går att motverka all förändring, vilket är lite barnsligt att tro.

Syrienanalysen och vidare yvigheter håller alltså sedvanlig BBC – kvalité.

Men, slutet är viktigt, bara genom naturligt ledarskap – upplysning till vidare upplysning och ledning – kan samhället utvecklas och detta är alltså bara möjligt genom att individen utvecklas.

Some possible precipitating factors are already in place. How the West reacts to them will determine the world’s future.
bbc.com
Annonser