Eftersom den Anglozionistiska bankhegemonin med den västerländska Djupa Staten, bestående till övervägande delar av det bankägda militärindustriella komplexet, med sitt underrättelsetjänstkollektiv och sina ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier, nu befinner sig i en situation där systemets struktur kommer att haverera på grund av det realekonomiska expansionskravet – tillväxtkravet – och det alltid är nödvändigt att etablera kontroll över mer naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och betalningsmedel, så står vi där vi är.

Våra västerländska marionettpolitiker spelar upp den ena tramsiga kulissproblemet efter det andra, för att få oss att tro att problemet är någonting annat än vad det egentligen är till sin grund och botten. Om inte en ökad kontroll kan etableras så kan i alla fall krig dölja det faktum som systemets inneboende funktion och karaktär innebär ytterligare en tid.

A discussion of what western people want from their governments and what they think of Russia is increasingly necessary.
theduran.com
Annonser