Så kan vi då slutligen lämna diskussionerna om möjliga militära insatser mot Ryssland eller ryska strategiska intressen.

Självklart, under en tid av ökad internationell spänning, med USA som just har genomfört en missil attack mot Syrien, och hotar att lansera ytterligare en attack mot Nordkorea, har någon i Moskva beslutat att det är dags att öppet skicka den amerikanska statsförvaltningen en påminnelse om detta faktum .

Från Skogtibble hörs viskningar i vinden….

Following US missile strike on Syria Russia provides detailed information of its…
theduran.com|Av Alexander Mercouris
Annonser