Och eftersom Rex Tillerson har vanan att bryta mot embargon mot Iran och Ryssland när det gäller oljeaffärer, så är han givetvis medveten om att det är det Anglozionistiska underrättelsetjänstkollektivet inom den Djupa Staten som förser de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna med det material som skall kognitivt forma – tera allmänhetens medvetande till omedvetenhet.

Så för att bryta detta mönster av den Djupa Statens styrning – genom strategisk reflexiv kontroll – så måste det dels skapas en tillräckligt stor förvirring för att människor själva ska börja att knyta ihop punkterna och dels förhindra den Djupa Staten att agera öppet självsvåldsligt. Förändringen måste bygga på en växande allmän medveten medvetenhet.

Att Nordkorea tidigare har tagit emot bidrag av England gör ju inte precis gällande att det saknas mellanliggande kommunikation och för all del betalningsmottagare, vilket naturligtvis Tillerson är fullt medveten om – alltså att Nordkorea tidigare har varit en kontrollerad kuliss. Att Kina nu därför ”skall ta ett större ansvar för stabiliteten i regionen” – a.k.a Nordkorea, är således inte någon av slumpen tillkommen händelse och någonting som Kim Jung Un – eller vem det nu är som bestämmer – har gjorts fullt medveten om.

Så att i detta läge – dagen efter att man har uttryckt att Iran går på par med vad som föranstaltas i kärnkraftsöverenskommelsen – betyder i princip ingenting annat än att kasta ytterligare en lugnande burk Valium i den Djupa Statens alltmer tandlösa käftar.

Ja, naturligtvis så är det ju panik i Knesset eftersom man där ser var åt det lutar, så Zioconmaffian behöver också sin del av dosen för att inte reagera helt irrationellt.

Vi påminner därför också i detta om att väpnat militärt våld inte, alltså de sista 5 % av ekvationen, inte längre är ett öppet tillgängligt alternativ för de reguljära amerikanska förbanden under Pentagon, inom volymen för sfären av ryska och kinesiska strategiska intressen och därmed även de Iranska.

US secretary of state, Rex Tillerson, has accused Iran of “alarming ongoing…
theduran.com|Av Alex Christoforou