Vi tar oss för nästan för pannan när någon anför Tony Blair som förebild och dessutom ”kräver” att få gå med i EU samt hotar med annektering av andra länder om inte ”kraven” uppfylls. Det är närmast på det viset att ingen här kan missa vilka intressen det är som är helt offside och som är mycket desperata.

Så grattis Serbien till ljuset från verkligheten.

The threat could make a tense situation in the western Balkans all the more dangerous.
theduran.com|Av Adam Garrie
Annonser