På temat mindre trovärdiga vändningar under galgen, alternativt förkunnandet av den monumentala egna dumheten.

Undrar om någon verkligen tar denne ”författare” på allvar när vederbörande här och och inte tidigare, försöker låta påskina någon form av oförstående av varför den svenska vapenexporten ser ut som den gör i förhållande till, ja typ vädret, statsministern eller någonting annat som inte Investor bryr sig det allra minsta om.

Att människor i tidigare eller nuvarande förtroendepositioner skulle ha lyckats med den intellektuella manövern att undgå att upptäcka förekomsten av de informella strukturer inom de formella strukturerna, som den Djupa Staten består av. det saknar helt och fullkomligt trovärdighet!

Det verkar ju mindre än mycket föga trovärdig att vederbörande efter att ”ha vandrat vidare,” plötsligt inser de dåvarande tingens ordning och vill ”bryta den besvärade och skamfyllda tystnad som råder, inte bara i facket utan också i hela landet, över en handel och vandel som ångar av smussel, beslut bakom lyckta dörrar, korruption och dubbelmoral.”

Men för alla del, redovisa den egna delaktigheten så kommer trovärdigheten att öka dramatiskt!

”Är det en moraliskt försvarbar hållning att som IF Metall gör försvara svenska jobb till ett pris som andra utanför landets gränser får betala?” Före detta LO-Ombudsmannen Olle Sahlström vill att facket och arbetarrörelsen bryter tystnaden kring svensk vapenexport.
da.se
Annonser