Man måste ändå ge henne cred för att röja bort alla tvivel om syftet bakom hennes tillsättning och Donald Trumps långsiktiga målsättning!

The UN Security Council met on Thursday to discuss various issues in the Middle East, including the…
youtube.com
Annonser