Så här har det varit alldeles för länge. ..

 

2013 04 22

Människor måste förstå att det finns EN enda indelning som är att det finns människor som kontrollerar skapandet av de pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken och sedan finns det alla andra.

Att många lever i villfarelser om att de tillhör den fåtaliga utvalda eliten, alternativt inte förstår detta sakförhållandes existens, är vad som skapar motkraften till förändring.

Annonser