Och NEJ! ISIS är INTE ett verktyg för USA – ISIS är ett verktyg för den Djupa Staten i USA och det är en väsentlig skillnad!

Det amerikanska folket har ingen som helst nytta av ISIS!

Så ISIS är den Djupa Statens verktyg även mot den amerikanska befolkningen, som till och med har fått det tvivelaktiga ”nöjet” att finansiera spektaklet i sig!

Så om detta är lite mer kvalificerat polariseringstrams eller en bromseffekt utifrån en reflexiv kontrollstrategi, kan möjligen vara svårt att säga med säkerhet.

Men Israel kommer ju med på slutet, ändå, så det lutar åt det senare.

Annonser