Så lite mer på temat om verkningsgraden på kinetiska militära insatser där tumregeln alltid är kraftsamling i tid och rum för att nå lokal överlägsenhet och allt i ljuset av den verklighet som gör gällande att då ger man inte motståndare förvarning om insatsen.

Enklare uttryckt så är det bara tokerier med hot, punkt.

Annonser