Är detta verkligen på riktigt så blir Donald Trump inom kort sannspådd även vad gäller att det kommer att bli stora förändringar avseende FN. Så detta har med all sannolikhet, om det äger sin riktighet, varit i säck innan det kom i den reflexiva kontroll påsen.

Det blir så att säga bara färre dagar kvar för Israel och Saudiarabien…

The U.N. has elected Saudi Arabia, the world’s most misogynistic regime, to a 2018-2022 term on its Commission on the Status of Women, the U.N. agency…
unwatch.org
Annonser