Självklart så måste envar ha rätt att fritt välja ett godtyckligt stigmatiserande begrepp, klistra detta begrepp på någon annan människa och utifrån detta prygla på vederbörande efter noter utan rättsliga påföljder. Detta i synnerhet om man hävdar sig vara emot våld.

Detta har nu passerat alla rimliga gränser för mänsklig dumhet.

All they want to do is to punch nazis in the face, without any repercussions.
zerohedge.com
Annonser