Enligt Bank of Americas hemsida:

”Bank of America har förvandlats till ett enklare och effektivare företag som fokuserar på att expandera den reala ekonomin på ett sätt som skapar konkret värde för vår verksamhet, våra kunder och klienter och de samhällen där vi verkar.

” Genom vår strategi med ansvarsfull tillväxt, driver vi ekonomin på ett hållbart sätt, bidrar till att skapa arbetstillfällen, utveckla samhällen, främjar ekonomisk rörlighet och adresserar samhällets största utmaningar runt om i världen – samtidigt som vi hanterar risk och att tillhandahåller en återbäring till våra kunder, klienter och vår verksamhet.”

Jorå serru……

There is much debate about where the U.S. economy is ultimately heading, but what…
theeconomiccollapseblog.com|Av Michael Snyder
Annonser