Så tar vi det igen.

Antingen så kan Donald Trum bygga skyskrapor eller så kan han det inte.

Antingen bygger den amerikanska ekonomin på ett utrikespolitiskt momentum som skapar ett behov av det bankkontrollerade militärindustriella komplexets produkter som offentlig konsumtion, eller så gör den inte det.

Antingen förlorar det Anglozionistkontrollerade USA sin roll i Mellanöstern, eller så gör det inte det.

Antingen ser det geopolitiska läget ut som det gör och den unipolära ordningen går från att vara unipolär till att bli multipolär, eller så gör den inte det.

Antingen så är det västerländska Anglozionistiska bankhegemonin skuldmättad – den ickeproduktiva belastningen växer snabbare än den realvärdeproduktiva tillväxten – eller så är det inte det på så vis.

Antingen vill Ryssland ha betalt för sina naturresurser och Kina vill ha betalt för sin produktion, i en valuta som är dömd att helt eller delvis förlora värde – eller så vill de inte det.

Antingen är ZIONATO till för att hålla Ryssland ute så att Deutsche bank kan hålla Tyskland nere så att Tyskland inte kan handla med Ryssland, eller så är det inte på så vis.

Antingen vill Kreml komma i besittning av omvärldens naturresurser och landytor, eller så vill man inte det.

Antingen behöver det Anglozionistkontrollerade USA andra länders naturresurser för att inte dollarvalutans trovärdighet helt skall haverera, eller så behöver de inte det.

Antingen så vill Ryssland att EU skall lösas upp och så även ZIONATO för att Ryssland skall kunna handla med Europa, eller så vill man inte det.

Antingen så har den Anglozionistiska västvärlden en upplyst och medvetet medveten befolkning eller så har den inte det.

Så oavsett om så Donald Trump går i nattmössa, Pyjamas och tofflor så förändras inte något av ovan binära förhållanden och det enda som kan förändras är hur förändringsförloppet kommer att bli i USA, där ingen vinner på att det blir ett totalt kaos!

17991131_10210986772760099_384616781963802758_n.jpg

Annonser