Vi kan som vi har gjort redan tidigare, konstatera att de kan bli svårt för Donald Trump att se till att den Djupa Staten misslyckas helt med alla möjliga destabiliseringsinsatser på hemmaplan.

Spännande vecka följer:

Annonser