Ja varför adresserar inte de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna det problem som påverka alla människor mest av allt och som kan komma att leda till kaos och mycket lidande, Hur kommer det sig?

Carl Norberg talar med journalisten Andreas Cervenka från Svenska Dagbladet. #bankreform #DeFria #folkresningen
Annonser